WSPIERAMY MERYTORYCZNIE ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH / ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I PRZYSZŁYCH INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

„W opinii GIODO, powołanie oraz wspieranie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w pełnieniu jego funkcji leży w interesie administratora danych…….Przepisy rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, które zacznie być stosowane od 25 maja 2018 r., przewidują, że ABI zostanie zastąpiony przez inspektora ochrony danych, a jego powołanie, w przeciwieństwie do ABI, w wielu przypadkach będzie obowiązkowe.”

Pełnienie funkcji ADO/ABI/IOD wymaga zarówno dobrej organizacji czasu jak i odpowiednich narzędzi pracy – możemy Państwu pomóc, zapraszamy do kontaktu: